Breadcrumb

Gạch bông gió Hoa cổ, Men xanh


Gạch bông gió Hoa cổ, Men xanh

- Danh mục: Gạch bông gió tráng men

- Kích thước: 20X20CM

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: VIÊN

- Tồn kho: 0 (VIÊN)

- Lượt xem: 158

Gạch bông gió Hoa cổ, Men xanh

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật