Breadcrumb

Gạch bông gió Hoa roi, Men xanh nhạt


Gạch bông gió Hoa roi, Men xanh nhạt

- Danh mục: Gạch bông gió tráng men

- Kích thước: 20X20CM

- Quy cách: 25 viên/m2

- Đơn vị tính: VIÊN

- Tồn kho: 0 (VIÊN)

- Lượt xem: 200

Gạch bông gió Hoa roi, Men xanh nhạt

Chi tiết sản phẩm đang được cập nhật